ABOUT US

บริษัท Auswelllife ประเทศไทย ( Auswelllife Thailand ) ผู้นำด้านอาหารเสริมและวิตามินบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีแหล่งผลิตที่ประเทศออสเตรเลีย (Midas Health Products) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นธรรมชาติมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสูง …

 

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร Auswelllife ทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลระดับโลกและได้รับสัญลักษณ์มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยจากหลายหน่วยงานของต่างประเทศรวมถึง อ.ย ของประเทศออสเตรเลีย